Gọi ngay: 0979297190

HỘP GIẢM TỐC BÁNH RĂNG CÔN

Hộp giảm tốc bánh răng côn 30kw 40hp
Giảm giá

Hộp giảm tốc bánh răng côn 30kw 40hp

15.000.000₫
30.000.000₫
Hộp giảm tốc bánh răng côn 22kw 30HP
Giảm giá

Hộp giảm tốc bánh răng côn 22kw 30HP

12.500.000₫
25.000.000₫
Motor giảm tốc bánh răng côn 18,5kw
Giảm giá

Motor giảm tốc bánh răng côn 18,5kw

11.500.000₫
23.000.000₫
Hộp giảm tốc bánh răng côn 15kw 20HP
Giảm giá

Hộp giảm tốc bánh răng côn 15kw 20HP

10.000.000₫
20.000.000₫
BẢN VẼ HỘP GIẢM TỐC BÁNH RĂNG CÔN K37, K47, K57, K67
Giảm giá
Hộp giảm tốc bánh răng côn 11kw 15HP
Giảm giá

Hộp giảm tốc bánh răng côn 11kw 15HP

8.500.000₫
17.000.000₫
Hộp giảm tốc bánh răng côn 7,5kw  10hp
Giảm giá

Hộp giảm tốc bánh răng côn 7,5kw 10hp

7.500.000₫
15.000.000₫
Hộp giảm tốc bánh răng côn 5,5kw 7,5HP
Giảm giá

Hộp giảm tốc bánh răng côn 5,5kw 7,5HP

5.000.000₫
10.000.000₫
Hộp giảm tốc bánh răng côn 4kw 5,5HP
Giảm giá

Hộp giảm tốc bánh răng côn 4kw 5,5HP

2.500.000₫
5.000.000₫
Motor giảm tốc bánh răng công 3kw
Giảm giá

Motor giảm tốc bánh răng công 3kw

2.000.000₫
4.000.000₫
Hộp giảm tốc bánh răng côn 2,2kw
Giảm giá

Hộp giảm tốc bánh răng côn 2,2kw

2.000.000₫
4.000.000₫
Hộp giảm tốc bánh răng côn 1,5kw
Giảm giá

Hộp giảm tốc bánh răng côn 1,5kw

1.500.000₫
3.000.000₫
Hộp giảm tốc bánh răng côn 0,75kw
Giảm giá

Hộp giảm tốc bánh răng côn 0,75kw

1.000.000₫
2.000.000₫
Hộp giảm tốc bánh răng côn 0,37kw
Giảm giá

Hộp giảm tốc bánh răng côn 0,37kw

750.000₫
1.500.000₫
Hộp giảm tốc bánh răng côn 0,2kw
Giảm giá

Hộp giảm tốc bánh răng côn 0,2kw

500.000₫
1.000.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền: